Nemzetközi színvonalú munka

Magyar díjazás mellett

A Hódy, Princz és Társa Ügyvédi Társulás tagjai a gazdaság, az intézmény- és vállalatirányítás, a munkajog, az ingatlanügyek és a közigazgatás területén szerzett sok évtizedes gyakorlattal állnak az ügyfelek rendelkezésére. A Hódy Ügyvédi Iroda rendszeres együttműködési kapcsolatban áll könyvelő, könyvvizsgáló, adószakértő és ingatlanforgalmazó szolgáltatókkal, ezáltal komplex ügykezelést valósít meg. Munkatársaink angol nyelven tárgyalóképesek, továbbá spanyol és német nyelven is készek a kapcsolatfelvételre.

Az ügyfélkört gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek, intézmények és magánszemélyek alkotják belföldről és külföldről egyaránt. Megbízásaink jelentős részét a cégek, intézmények vezetőinek adott – jogi szempontú – vezetői tanácsadás képzi. A jogi lehetőségekről megfelelő időben kapott információval számos későbbi jogvita megelőzhetővé válik.

Stratégia jogi tanácsadás
 • részvétel kereskedelmi és ingatlanjogi beruházások előkészítésében
 • jogi tanácsadás felső vezetők részére gazdasági stratégia kidolgozásához
 • gazdasági stratégiák véleményezése adó- és illetékjogi szempontból
 • gazdasági tervezés komplex adó- és kereskedelmi jogi szempontú véleményezése
Cégjog
 • gazdasági társaságok (Bt., Kft., Zrt., Nonprofit Társaságok) alapítása
 • cégmódosítás
 • eljárás az illetékes cégbíróságok előtt
 • hatályos jogi környezetnek való megfelelés ellenőrzése
Gazdasági jog
 • kereskedelmi és egyéb gazdasági szerződések készítése, véleményezése
 • jogi tanácsadás gazdasági jogviták során
 • fizetési meghagyás
 • ügyvédi felszólítások
 • jogi képviselet peres- és peren kívüli eljárásokban
 • jogi képviselet felszámolási- és csődeljárásokban
Építési jog
 • építési jogi tanácsadás
 • jogi képviselet építéshatósági eljárásokban
 • építési szerződések véleményezése
 • lakóparkok, irodaházak építési és értékesítési szerződéseinek előkészítése és megszerkesztése
Vezetői jogi tanácsadás
 • vezetői jogi tanácsadás a vállalatvezetés során felmerülő aktuális jogi problémák megoldásához
 • gazdasági döntések jogi szempontú előkészítése
 • cégcsoporti vezetői tanácskozások jogi szempontú támogatása
 • informális vezetői konzultációk
Ingatlanjog
 • adás-vételi és ajándékozási szerződések szerkesztése, ellenjegyzése
 • bérleti és egyéb használati szerződések szerkesztése, ellenjegyzése
 • tartási-, öröklési és életjáradéki szerződések készítése, ellenjegyzése
 • eljárás az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatóságok előtt
 • ingatlannal kapcsolatos adó- és illetékjogi tanácsadás
Munkajog
 • munkaszerződések készítése, véleményezése
 • tanácsadás és okiratszerkesztés munkaviszony megszüntetés során
 • eljárás munkajogi jogviták során
 • képviselet munkajogi perekben
HajózásI eljárások
 • hajók adás-vételi szerződéseinek elkészítése
 • hajók üzemeltetési szerződéseinek elkészítése
 • eljárás az illetékes hajózási-felügyelet előtt

Hódy, Princz és Társa Ügyvédi Társulás

1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12
Telefon +36 (1) 466 – 4556
E-mail: iroda@hody.hu

Ezt a honlapot a Budapeti Ügyvédi Kamarában 40. ügyvédi kamarai nyilvántartási számon bejegyzett Hódy, Princz és Társa Ügyvédi Társulás tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályokés belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a magyarugyvedikamara.hu and bpugyvedikamara.hu. honlapon találhatóak. 2022 © Hódy, Princz és Társa Ügyvédi Társulás. Minden jog fenntartva.

Hody, Princz es Tarsa